Optiot

Lisätietoja alla mainituille palveluille saat ottamalla meihin yhteyttä
info@chip-tuning.fi +358 10 739 5600

Adblue on urean ja kemiallisesti puhdistetun veden liuos, jonka vahvuus on 32,5%. Adblue-liuosta käytetään diesel käyttöisten ajoneuvojen pakokaasun typen oksidipäästöjen alentamiseen. Tätä edellä mainittua pakokaasun puhdistusmenetelmää kutsutaan lyhenteellä SCR (Selective Catalytic Reduction). Kyseistä liuosta luullaan usein polttoaineen lisäaineeksi, mitä se ei kuitenkaan ole. Liuos ei ole missään vaiheessa tekemisissä polttoaineen kanssa.

SCR-järjestelmät ovat erittäin herkkiä epäpuhtauksille, ja näin ollen järjestelmissä tulisi aina käyttää korkealuokkaista Adblue-liuosta (ISO standard 22241).

Monet yksityiset ja yritykset ovat yrittäneet saada Adblue-liuoksen aiheuttamia kuluja kuriin ostamalla halvempaa ns. epäpuhtaampaa / laimennettua liuosta. Monessa tapauksessa tästä halvemmasta liuoksesta on aiheutunut merkittäviä kustannuksia ajoneuvojen omistajille, kun SCR-järjestelmään on tullut häiriöitä, tai ne ovat jopa rikkoutuneet. Adblue on ilmoittanut, ettei anna järjestelmilleen minkäänlaista takuuta, jos ajoneuvossa ei ole käytetty alkuperäistä, standardien mukaista liuosta.

Jos haluat saada Adblue-liuoksen kulutuksen pienemmäksi ajoneuvostasi, tai koko järjestelmän pois käytöstä, voimme tehdä sen ohjelmoimalla ajoneuvosi ECUa. Hyötysi tästä on, että voit edelleen käyttää alkuperäistä liuosta järjestelmässäsi vähäisemmällä kulutuksella, tai voit jättää sen kokonaan pois. Tämä toimenpide ei vaaranna ajoneuvosi toimivuutta tai sen kestävyyttä. ECU pystytään ohjelmoimaan siten, ettei muutostyötä pystytä havaitsemaan missään merkkiliikkeessä tai huollossa. Muutostyöstä ei jää myöskään minkäänlaista vikakoodia.

HUOM! Ei tieliikenne käyttöön!

Tähän asti autoharrastajat, jotka ovat halunneet vaihtaa vanhempaan ajoneuvoonsa modernin, nykyaikaisemman moottorin, on täytynyt asentaa luovutettavasta ajoneuvosta mittaristo ja käynnistyksenestolaitteen komponentit uuteen ajoneuvoon. Nämä harvemmin istuvat suoraan vanhaan ajoneuvoon, ja asentaminen vie paljon aikaa. Tämän takia jotkut vaihtavat ajoneuvoonsa "aftermarket" ECUn, millä on taas huonot puolensa luotettavuuden, ajettavuuden ja tehojen puolesta.

Tarjoamme ajonestolaitteen poiskytkentäohjelmointeja, jolla vältät kaikki nuo edellä mainitut ongelmat. Ohjelman avulla voit käyttää alkuperäistä ECUa, johtosarjoja ja antureita. Yhdessä käytettynä tarjottavien optimointiemme kanssa saadaan vielä nopeampi, luotettavampi ja helpompi ratkaisu ajoneuvoosi. Lisäksi voimme tarjota esimerkiksi lisäpalveluna ohjelman, jolla voidaan poistaa lambda anturi käytöstä ja jättää katalysaattori ajoneuvosta kokonaan pois.

Kaikki ns. nykyaikaiset autot käyttävät MAF (Mass Air Flow) eli ilmamassamittaria, jolla seurataan moottorin ilmamassan virtausta. Ilmamassamittari mittaa ilmamassan virtausta kuumalangan avulla. Kuumalanka on lämpötilan muutokseen reagoiva vastus. Ilmamassamittarilla saadaan selville kuinka paljon ilmaa on virrannut moottoriin. Jos ilmamassamittariin tulee jonkinlainen vika ottaa autosi käyttöön vikatilan, jota kutsutaan nimellä Alpha N. Jos autosi joutuu toimimaan Alpha N -tilassa ilman MAF-anturia, kaasuläpän tunnistin ei toimi oikein sekä polttoaineen ja ilman seos suhde menee pieleen. Tämä näkyy suurempana polttoaineen kulutuksena ja päästöjen kasvuna. Diagnostiikkaportin (OBD) kautta pystyy ohjelmoimaan Alpha N -järjestelmää siten, että autosi toimii täysin moitteettomasti, oli siinä MAF-anturia tai ei.

Autot, joiden moottoreita on viritetty merkittävästi tarvitsevat enemmän ilmaa mitä ilmamassamittari voi käsitellä ja usein joudutaan luopumaan muutoksien takia koko ilmamassamittarista. Pystymme ohjelmoimaan ecua toimimaan optimaalisesti ja poistamaan ilmamassamittarin kokonaan käytöstä. Voimme myös tarjota ilmamassamittarin skaalausta. Eli on kaksi tapaa, kilpa-autoihin suosittelemme Alpha N -ohjelmointia ja "modattuihin" tieliikeenteessä oleviin autoihin suosittelemme ilmamassamittarin skaalausta.

DPF (Diesel Particulate Filter) on uudemmissa dieselkäyttöisissä autoissa oleva hiukkassuodatin, jonka tarkoituksena on suodattaa pakokaasuista haitalliset hiukkaset ja polttaa ne korkeassa lämpötilassa. Suodatin toimii katalysaattorin lisänä, ei sen korvaajana. Suodattimia on ollut käytössä jo vuodesta 2000, mutta pakollisiksi ne tulivat kaikkiin diesel-käyttöisiin ajoneuvoihin vuonna 2007. Hyvin toimiva suodatin lisää auton polttoaineen kulutusta vain vähän. Huonosti toimiva taas lisää polttoaineen kulutusta merkittävästi. Tästä syystä monet autonvalmistajat ovat välttäneet suodattimien käyttöä viimeiseen asti. Tiettyihin automerkkeihin ja malleihin on suodatin vaihdettava tietyn kilometrimäärän jälkeen. Suodattimen vaihto on todella kallista, puhutaan yli tuhannen euron työstä automerkistä ja mallista riippumatta.

Suodatin aiheuttaa pakoputkistoon korkean vastapaineen, joka haittaa moottorin hengittämistä. Ahtopainetta ei voida kasvattaa tämän ansiosta eikä ilman määrää, koska silloin pakopaine nousee liian suureksi. Jos haluat enemmän tehoa ja vääntöä autostasi, on tämän suodattimen poisto tehtävä.

Suodattimen poisto ei lisää katsastuksessa mitattavia päästöjä, eikä aiheuta minkäänlaisia vikakoodeja. CO2-päästöt laskevat suodattimen poiston myötä. Auton muutoskatsastus on suositeltavaa ohjelmoinnin jälkeen. Autosi mahdolliseen muutoskatsastukseen liittyvät asiat voit selvittää helposti lähimmältä katsastusviranomaiselta.

Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili eli tunnetummin EGR-venttiili on yleisesti pakosarjassa sijaitseva venttiili, jonka avulla kierrätetään osa pakokaasuista uudelleen sylintereihin. Moottori tuottaa korkealla kuormituksella typpioksidipäästöjä (NOx). EGR-venttiilin avulla lasketaan moottorin palotilojen lämpötilaa ja vähennetään typen oksidipäästöjä (NOx). EGR-venttiilin toimintaperiaate on kuitenkin ristiriitainen, koska typpioksidipäästöjä syntyy moottorin korkealla kuormituksella mutta takaisin kierrätys toimii ainostaan osakuormalla. EGR-venttiileitä on joko alipaine- tai sähköohjattuja.

EGR-venttiilin haitat:
- Moottorin karstoittuminen (imusarja, sylinterikannen imukanavat, venttiilin varret, venttiilin lautaset...)
- Sylinterien täyttöasteen huonontuminen (puhtaaseen imuilmaan seostetaan palamiskelvotonta pakokaasua)
- Seoksen hitaampi palaminen (moottorin teho huononee ja polttoaineen kulutus kasvaa)

EGR-venttilin itse ohittaminen/ns. tulppaaminen ei kannata. Nykyaikaisissa ajoneuvoissa EGR-venttiilin toimintaa valvotaan moottorinohjauksen kautta ja nämä itse tehdyt ns. tulppaukset aiheuttavat vikailmoituksen tai pahimmassa tapauksessa ajoneuvon menemisen vikatilaan.

EGR-venttiilin toimintaa voidaan moottorinohjauksen kautta rajoittaa tai se voidaan halutessa ohjelmoida pois käytöstä kokonaan. Mitään mekaanista muutosta ei tarvitse tehdä.

HUOM! Ei tieliikenne käyttöön!

Viritettyihin ajoneuvoihin joihin on asennettu ns. kisakatti saattaa aiheutua ongelma pakokaasun virtausarvojen kanssa. Yleisesti tämä ongelma sytyttää moottorin häiriövalon ja pahimmassa tapauksessa ajoneuvo menee ns.vikatilaan (limp mode). Tämä ongelma voidaan korjata muuttamalla virtausarvoa tai poistamalla raja-arvo kokonaan. Jos katalysaattori halutaan kokonaan poistaa käytöstä on sekin mahdollista ns. deaktivoimalla lambda anturi kokonaisuudessaan. Tällä menetelmällä säilytetään optimaalinen suorituskyky ilman vikailmoituksia ja vikatiloja. Tämä antaa myös virittäjille enemmän mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia kokonaisuuksia ilman ongelmia.

SRS II on markkinoiden kehittynein ja monipuolisin optimointilisälaite diagnostiikkaportin (OBD) kautta suoritettavaan ohjelmointiin. Se käyttää viimeisimpiä kommunikointiprotokollia (K-line, CAN ja J1850). Tämän vuoksi sillä on mahdollista lukea ja kirjoittaa uusimpienkin autojen ECUja.

SRS II:een on mahdollista tallentaa ajoneuvosi alkuperäinen ohjelma ja ladata sen lisäksi vielä kaksi erilaista ohjelmaa sen muistiin. Laitetta itse ohjaamalla voidaan valita näistä kolmesta ohjelmasta käyttöön mikä ohjelma tahansa ja koska tahansa.

SRS II on todella helppokäyttöinen työkalu. Laitteessa on iso selkeä näyttö ja laite opastaa käytettäessä askel askeleelta, haluat sitten kirjoittaa tai lukea ohjelmaa ECUlta. Lisäksi SRS II pystyy lukemaan ja poistamaan autostasi vikakoodeja.

SRS III on edeltäjäänsä huomattavasti kehittyneempi ja vielä monipuolisempi optimointilisälaite. Laitteessa on entistä isompi ja selkeämpi kosketusnäyttö mikä tekee käyttämisestä helpompaa. Laitetta on erittäin helppo käyttää, koska se opastaa käytettäessä askel askeleelta, haluat sitten kirjoittaa tai lukea ohjelmaa ECUlta.

Laite tukee kaikkia mahdollisia kommunikointiprotokollia (K-line, CAN ja J1850). Kehittyneemmän mikroprosessoritekniikan ansiosta tällä laitteella on mahdollista kattaa entistä laajempi valikoima uusimpia moottorinohjainlaitteita (Bosch EDC17, Bosch MED17, Marelli MJ8DF, Denso...) sekä monia ajoneuvoluokkia kuten henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot ja traktorit.

SRS III muistikapasiteetti on myös kasvanut moninkertaisesti edeltäjäänsä. Tähän laitteeseen on mahdollisuus tallentaa ajoneuvon alkuperäisen ohjelman lisäksi useita moukattuja ohjelmia.

Laite on erittäin turvallinen käyttää, koska se tarkistaa ennen ohjelman lukua/kirjoitusta onko ns. työn suorittaminen turvallista. Se huomioi ajoneuvon järjestelmän poikkeavuuksia eikä anna käyttäjän käyttää laitetta virheellisesti.

SRS III toimii myös diagnostiikka työkaluna. Se pystyy lukemaan ja poistamaan ajoneuvostasi vikakoodeja.

SRS III -laitteen hinta alkaen 399€. Hinta ei sisällä optimointiohjelmia eikä erikoiskaapeleita (kuorma-autot ja traktorit).

Asiakkaille, joille ei riitä pelkästään optimointi. Tarjoamme erilaisille kokoonpanoille räätälöidyn custom-ohjelman. Custom-ohjelmat tarjoamme seuraaville automerkeille: Porsche-, Ford- ja VAG-konsernin autot. Lista autojen kattavuudesta kasvaa koko ajan, joten voit tiedustella saatavuutta muihinkin merkkeihin. Ajoneuvosi säätämisessä käytämme uusinta "dataloggeri"-tekniikkaa. Kaikki ajoneuvosi mittaustiedot saamme ajamalla pienen koeajolenkin. Saamme mitattua autosi todellisen bensakartan, mikä on ollut mitattu seos kartan missäkin kohdassa.

Kun autosi on säädetty tietylle kokoonpanolle, ei sitä tulisi muuttaa ilman, että tehdään säätö uusiksi. Tarvitsemme tarkat tiedot autoon asennetuista viritysosista ennen säätämistä. Voimme tarjota myös virityssarjoja, viritysosia, alustasarjoja ja jarrusarjoja asennettuna. Kysy lisää!

Stage 2 -ohjelma on asiakkaille, jotka ovat päivittäneet ajoneuvoonsa esim. putkiston ja vapaavirtaussuodattimen. Voimme myös tarjota asennettuna kaikki yhdessä paketissa: putkiston, vapaavirtaussuodattimen ja räätälöidyn ohjelman.

Stage 3 on muuten sama kuin Stage 2, mutta erona on se, että autoon on lisäksi asennettu esim. välijäähdytin / isompi sellainen, isommat suuttimet ja downpipe. Voimme myös tarjota asennettuna kaikki edellä mainitut osat (Stage 2 ja 3) yhdessä paketissa, ja tälle kokoonpanolle räätälöidyn ohjelman.

Stage 4 on autoihin, joissa on tehty todella isoja muutoksia. Edellä mainittujen muutosten lisäksi on vielä vaihdettu vakio turboahtimen tilalle esimerkiksi hybridi-turboahdin. Tämä on erikoispalvelua, ja vie huomattavasti enemmän aikaa, kuin mikään muu ohjelmointi säätötöiden vuoksi. Voimme tarjota täydellisen virityspaketin (Stage 4) asennettuna autoosi.

Tarjoamme ohjelmoinnit lähes kaikille DSG, S-Tronic- ja Multitronic vaihteistoille (Temic DQ250 DSG-6, DQ200 DSG-7, DQ500 DSG-7, VL381, DL501...). Vaihteiston ohjelmointi on erittäin suositeltavaa autoihin jotka ovat jo ohjelmoitu tai ollaan tulevaisuudessa piristämässä esim. Stage1 ohjelmoinnilla. Vaihteiston optimoinnilla saavutetaan monia etuja, kuten...

  • Launch Control toiminnon aktivointi (esim. VW Golf GTI V 3700rpm)
  • Huomattavasti nopeammat vaihteiden vaihdot jopa 40%
  • Vääntörajoittimen optimointi jopa yli 500nm (DQ500~700nm)!
  • Kierrosrajoittimen raja-arvojen optimointi halutusti
  • Sport asetuksella parannettu vaihteiden pitokyky!
  • Manual asetuksella todellinen manuaali tila! Ei enää automaattista kickdownia!
  • Vaihtoalueiden optimointi halutunlaiseksi

V-MAX-ohjelmointi tehdään suoraan ajoneuvosi ECUun, eikä siinä käytetä minkäänlaisia "plug-in"-moduuleja. Emme suosittele kenenkään käyttävän nopeusrajoittimen ohitusmoduuleja, jotka häiritsevät autosi CAN-verkkoa ja dataliikennettä huomattavasti. Ohjelmallinen nopeusrajoitin on myös poistettavissa.

V-MAX-ohjelmoinnilla on myös mahdollisuus asettaa ajoneuvoon nopeusrajoitin esimerkiksi vuokrattavaan ajoneuvokalustoon.